కోట్ల రుపాయిలను రోడ్ల మీద ఏరుకున్న విదేశీయులు

 

మన దేశంలో డబ్బులు చెట్లకు కాస్తాయ అనే నానుడి ఎక్కువగా వాడుతం కానీ మీకు తెలుసా…. ఇలాంటిదే ఒకటి అట్లాంటాలో జరిగింది, కాకపోతే అవి చెట్లకు కాయలేదు రోడ్లమీద దొరికాయి. అసలు విషయానికి వస్తే అట్లాంటా హైవేపై డబ్బులు తీసుకోని వెళ్ళే ఒక వాహనం తలపులు తెరుచుకోవడం వాళ్ళ కోట్ల రూపాయిలు  అన్ని చాలా దూరం వరకు కొట్టుకెల్లాయి. ఇదే పనిగా అక్కడి ప్రజలు వాటిని ఎరుకున్నారు.

Videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *