జై లవకుశ’లో ఐదో పాట ముచ్చట్లు

‘జై లవకుశ’ ఆడియోలో నాలుగు పాటలే ఉండటం అభిమానుల్ని నిరాశకు గురి చేసింది. ఆ నాలుగు పాటల ఆడియో కూడా మరీ గొప్పగా ఏమీ లేదు. రావణా..

Read more