వెరిజోనిక్ వైరస్ సోకడంతో కోళ్లు చనిపోతున్నాయి

రాజమండ్రి: పశ్చిగోదావరి జిల్లా తణుకులో మాంసం అమ్మకాలపై నిషేధం కొనసాగుతోంది. మరో నాలుగు రోజుల పాటు నిషేధం కొనసాగనుంది. వెరిజోనిక్ వైరస్ సోకడంతో వేలాదిగా కోళ్లు చనిపోతున్నాయి. దీంతో

Read more