ఇంజనీరింగ్‌లోసాధించినా కంప్యూటర్‌ కోర్సులు చేస్తేనే ఉద్యోగం

ఇంజనీరింగ్‌ చేసిన విద్యార్థులు మంచి మార్కులు సాధించినా ఇంటర్వ్యూల్లో వెనుకబడుతున్నారు. ఇంజనీరింగ్‌లో 90 శాతం మార్కులు సాధించినా అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇంటర్వ్యూల్లో

Read more