మైక్రోసాప్ట్ ఉద్యోగులకు గుడ్న్యూస్

మైక్రోసాప్ట్ ఇండియా తన ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ అందించింది. సంరక్షకుని సెలవు(కేర్గివర్ లీవ్) పేరిట నాలుగు వారాల పెయిడ్ లీవ్ను ప్రకటించింది. కుటుంబసభ్యులు ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా

Read more