జార్జిరెడ్డి సినిమా సమీక్ష

. జార్జిరెడ్డి పుట్టుక కేరళ చదివింది బెంగళూరు, చెన్నైలలో విద్యార్థి నాయకుడిగా ఎదిగింది హైదరాబాద్‌లోని ఓ విశ్వవిద్యాలయంలో. జార్జిరెడ్డి (సందీప్‌ మాధవ్‌) చిన్నప్పట్నుంచే చదువులో చురుకుగా ఉండేవాడు.

Read more