మోడీపై కోపాన్ని బ్యాంకుపై చూపించారు..

నల్లధనం అరికట్టడానికి పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని చెబుతున్న ప్రజల గొంతుకు క్రమంగా మారుతోందా… వారిలో అసహనం పెల్లుబుకుతోందా… నాలుగు రోజులుగా ఎక్కడా నోటన్నది

Read more