స్వీట్లు తింటే శృంగారంలో రెచ్చిపోవచ్చు…..

శృంగారంలో ప్రతి రోజూ పాల్గొనడం వల్ల ఎనలేని ప్రయోజనాలు ఉంటాయని పలు అధ్యయనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. భార్యభర్తల మధ్య బంధం పటిష్టం కావడమే కాకుండా పగటి పూట, రోజూవారీ

Read more