అతడి ప్రతిభకు త్రివిక్రమ్ ఫ్లాట్ అయిపోయాడు

దర్శకుడు కావడానికి ముందు రచయితగా చాలా సినిమాలే చేశాడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్. ‘నువ్వే కావాలి’ దగ్గర్నుంచి విజయ్ భాస్కర్ చేసిన ప్రతి సినిమాకూ త్రివిక్రమే రచయిత. ఐతే

Read more