భావన పెళ్లి ఎవరితో తెలుసా..

తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన మలయాళీ భామ.. భావన. ఒంటరి, మహాత్మ లాంటి సినిమాలతో భావన తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువైంది.ప్రస్తుతం భావనకు తెలుగు, తమిళభాష్లలో అవకాశాలు లేవు. అయితే

Read more