పసుపులేటి రామారావు గారు పోతే శివాజీ రాజా మాట్లాడుతూ..

పసుపులేటి రామారావు గారు పోతే సినీ ప్రముఖులు ఏర్పాటు చేసిన సంతాప సభలో శివాజీ రాజా మాట్లాడుతూ.. అందరిపై ఫైర్ అయ్యాడు. మద్రాసులో ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన

Read more