నాకు అందుకే అవ‌కాశాలు రావ‌డం లేదు: రాజీవ్ క‌న‌కాల‌

దేవదాసు కనకాల మంచి నటుడే కాదు.. ‘చలిచీమలు’ వంటి అద్భుతమైన చిత్రాన్ని ఆయన తీశాడు. ఇక ఆయన శ్రీమతి లక్ష్మీదేవి కనకాల నటనలో శిక్షణ ఇస్తుంది. చిరంజీవి

Read more